Formalności związane z zakupem psa
Formalności związane z zakupem psa

wróć... Formalności związane z zakupem psa

Początkujący hodowca i większość nabywców psów często miewają problemy z tym by zapamiętać wszystkie procedury i formalności związane z zakupem psa. Ustawa o Ochronie Zwierząt i prawo konsumenckie regulują te rozwiązania.

Szczenię może opuścić hodowlę najwcześniej w wieku 8 tygodni czyli wtedy kiedy ma 56 dni. Jeśli stanie się to wcześniej, może oznaczać duże kłopoty, zwłaszcza dla hodowcy, dlatego najlepiej trzymać się Regulaminu Hodowli Psów Rasowych i pilnować aby szczenięta opuszczające hodowlę miały skończone przynajmniej 8 tygodni. Kolejnym ważnym warunkiem jest o by pies zawsze opuszczał hodowlę oznakowany. W dobie pandemii koronawirusa, kiedy gabinety weterynaryjne działają w ograniczonym zakresie, zdarza się, że część hodowców miała problem z umówieniem wizyty podczas której lekarz miał znakować szczeniaki. Sprzedaż nieoznakowanych szczeniąt z chipem wydawanym do ręki jest dużym błędem. Wydając metrykę urodzenia i umowę kupna sprzedaży (na których znajduje się numer chip i nazwisko hodowcy) potwierdzamy, że pies, oznakowany danym numerem, pochodzi z naszej hodowli. Nie ma pewności, że nowy nabywca nie oznakuje tym mikrochipem innego psa. Za nieprzestrzeganie zapisu o obowiązkowym znakowaniu hodowcy grozi wydalenie z klubu kynologicznego.

Podczas zakupu psa należy obowiązkowo spisać umowę kupna/sprzedaży. Co jednak kiedy nabywca chce zarezerwować szczeniaka wcześniej? Należy spisać umowę rezerwacji psa. Najlepiej na miejscu w hodowli. Nabywca przyjeżdża, widzi w jakich warunkach trzymane są psy, wybiera szczeniaka, którego chce kupić, podpisuje umowę rezerwacji, wpłaca pieniądze i czeka na dzień odbioru. Jeśli nie ma możliwości, aby umowa rezerwacji spisana była na miejscu (w dobie pandemii bardzo częsty problem) spiszmy ją mailowo. Znana jest niechęć wielu osób do takiego zawierania umów, ale są one jak najbardziej dopuszczalne i ważne pod względem prawnym. Kiedy już nabywca jest zdecydowany na konkretnego szczeniaka, hodowca powinien wysłać mailowo wszystkie umowy jakie nabywca będzie musiał podpisać przy odbiorze: umowę kupna/sprzedaży i ewentualnie załączniki, a także umowę rezerwacji.

W umowie rezerwacji powinno być określone którego psa dotyczy (najlepiej wpisać numer chip i numer metryki, jeśli już są znane), kwotę zakupu psa, termin odbioru. Powinniśmy umówić się na zadatek lub zaliczkę. Najlepiej jednak samemu określić i wpisać w umowę rezerwacji jakie są jej warunki: czy dokonana opłata przepada kiedy nabywca się rozmyśli czy nie? Co jeśli hodowca nie sprzeda psa nabywcy? Jaką kwotę wówczas oddaje? Ważne aby to opisać szczegółowo. Ominą nas później komplikacje związane z interpretacją tych zapisów. W umowie rezerwacji wysyłanej mailem powinien być podany numer rachunku bankowego hodowcy i tytuł przelewu. Wpłata na konto zgodnie z warunkami opisanymi w umowie rezerwacji będzie oznaczała akceptację jej warunków.

 

Szczeniaka odbieramy z hodowli. Nie ma możliwości zakupu psa w innym miejscu.

Umowy rezerwacji szczeniąt są spisywane po to by hodowca miał pewność, że nabywca myśli poważnie o zakupie psa. Wielu hodowców miało bardzo przykre doświadczenia związane z rezerwacją bez umowy i bez wpłaty. Nabywcy nie przyjeżdżali w umówionym terminie, rezygnowali z zakupu psa, a do tego czasu hodowca musiał odmawiać innym zainteresowanym. Każdy dobry hodowca chce aby jego szczeniaki trafiały do ludzi odpowiedzialnych. Wcześniej powinien przeprowadzać długie rozmowy z nabywcami i wybierać właściwe osoby. Nie jest to łatwe i czasem bardzo trudno sprawdzić czy dana osoba nadaje się na przyszłego właściciela, stąd każdy hodowca szanujący swój czas i pracę, przy wcześniejszej rezerwacji szczeniąt, ma prawo wymagać wpłaty za rezerwację.

Przy odbiorze psa

Odbiór psa powinien odbywać się w miejscu chowu lub hodowli. To oznacza, że wywożenie szczeniąt gdzieś, gdzie nabywcy jest wygodniej dojechać, jest błędem, złamaniem zapisów Ustawy o Ochronie Zwierząt i rodzi dla hodowcy bardzo poważne konsekwencje. Psa sprzedajemy w hodowli, adres w metryce musi być tym adresem gdzie dokonywana jest transakcja. Dobry hodowca pokaże nabywcom matkę szczeniąt, odczyta czytnikiem numer jej chipa i wskaże go w metryce urodzenia szczeniaka, później odczyta numer chipa u szczeniaka i wskaże go w metryce urodzenia. Ojciec szczeniąt nie zawsze jest na miejscu, stąd nie zawsze jest możliwość, by go zaprezentować. Następnie udzieli ważnych informacji związanych z karmieniem, wychowaniem, pielęgnacją psa. Niekiedy poprosi o pisemne potwierdzenie przekazanych informacji. Nabywca powinien zapoznać się z wpisami w książeczkę zdrowia psa, zadać pytania o kolejne zabiegi (odrobaczenia) i szczepienia. Kiedy już wszystko zostanie wyjaśnione, po okazaniu sobie dokumentów tożsamości, hodowca i nabywca podpisują umowę kupna/sprzedaży (nabywca powinien znać jej treść wcześniej). Hodowca przekazuje psa, dokumenty (umowa, książeczka zdrowia, metryka) i wyprawkę (a przynajmniej karmę, którą karmiony był szczeniak). Na tym formalności się kończą i oby nie była potrzebna wymiana kolejnych dokumentów między stronami.

Co jeśli nabywca nie może osobiście odebrać szczeniaka?

Istnieje możliwość aby szczeniak przyjechał do nabywcy, są kurierzy, którzy się tym zajmują. Jednak najważniejszą rzeczą jest to, by pies opuścił hodowlę, będąc już własnością nabywcy i jechał do niego już jako jego pies, a nie własność hodowcy. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą nam na przykład pracownicy biura Kennel Club. Pomogą w formalnościach i transporcie.

(BKJ)