Maltese National Canine Federation
Maltese National Canine Federation

wróć... Maltese National Canine Federation

Od lewej: Jim Richardson, Frankie Borg, Frank Borg i Martin Sanders

MNCF działa na Malcie obok innej organizacji kynologicznej – Malta Kennel Club. Założona w latach 90-tych federacja skupiająca kilka lokalnych klubów jest, w odróżnieniu od Maltańskiego Kennel Clubu, niezależna, a opiera się na wzorcach brytyjskich. Przeprowadza również krajowe kwalifikacje do wystawy Crufts.

Trochę historii

Pierwsze pomysły utworzenia federacji skupiającej kilka maltańskich klubów kynologicznych pojawiły się na tej wyspie w 1997 roku. Wtedy to ton tamtejszemu środowisku miłośników i hodowców psów rasowych nadawał Maltański Kennel Club. Przedstawiciele innych organizacji, m.in. Malta Canine Society, widzieli potrzebę utworzenia organizacji nadrzędnej, w której każdy klub członkowski miałby wpływ na podejmowane decyzje. Dwa lata później w kontrowersyjnych okolicznościach Malta Kennel Club na walnym zebraniu członków zdecydował o braku uczestnictwa w krajowych federacjach i przystąpieniu do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI. Dzień zebrania nazwano „czarnym poniedziałkiem”, ponieważ kluczowe decyzje zostały przegłosowane przez nieaktywnych członków klubu na spotkaniu, na które aktywni hodowcy Kennel Clubu mieli utrudniony dostęp.

Burzliwe miesiące roku 1999 doprowadziły do utworzenia Maltese National Canine Federation, w skład której weszły Malta Canine Society, German Shepherd Dog Association (Stowarzyszenie Owczarka Niemieckiego), Obedience & Agility Association i Maltese Ladies Kennel Association (Maltańskie Stowarzyszenie Kynologiczne Kobiet). W tym samym roku MNCF podpisała umowę o współpracy z Brytyjskim Kennel Clubem.

Martin Sanders podczas oceny na Maltańskich Kwalifikacjach do Crufts 2023

Działalność MNCF

Obecnie Federacja skupia nie tylko maltańskie kluby kynologiczne, wydając metryki i rodowody dla psów rasowych, pochodzących z tamtejszych hodowli, ale również nadzoruje organizację wystaw psów rasowych, na które zapraszani są sędziowie kynologiczni z najstarszego kynologicznego klubu świata – Brytyjskiego Kennel Clubu. Dorocznie organizowane są krajowe kwalifikacje wystawy Crufts, w których mogą uczestniczyć zarówno członkowie klubów, wchodzących w skład federacji, jak i członkowie Malta Kennel Club. Wystawy organizowane przez MNCF przeprowadzane są według brytyjskiego systemu sędziowania.

Rodowody eksportowe Maltese National Canine Federation, jako organizacji niepodlegającej międzynarodowej federacji, ale współpracującej z brytyjskim Kennel Clubem, uznawane są na całym świecie.

Frank Borg z Maltese National Canine Federation i Marta Czech z OSPR Kennel Club z uczestnikami Konkursu Młody Prezenter, Rudno 2022 rok

 MNCF na wystawach w Polsce

Sędziowie kynologiczni Federacji szkolą się w brytyjskim Kennel Clubie. Wielu z nich miało okazję by oceniać psy na wystawach w Polsce. Od 2019 roku Frank Borg, a po nim także inni maltańscy sędziowie chętnie pracują w ringach podczas wystaw organizowanych przez OSPR Kennel Club.
- Byłem pod wrażeniem, że klub w tak wczesnej fazie rozwoju jest tak dobrze zorganizowany – mówił Frank Borg o wystawie OSPR KC w 2019 roku – Każdy szczegół był precyzyjnie zaplanowany.

Od czasu pierwszej wizyty Franka Borga na wystawie w Polsce minęły blisko trzy lata i choć przez połowę tego okresu obowiązywały dość restrykcyjne ograniczenia związane z Covid-19 to pracujący podczas wystaw OSPR KC maltańscy sędziowie mieli spory wpływ na wystawców, pokazując im, że wystawa psów rasowych powinna być przede wszystkim zabawą, podczas której dowiedzą się dużo nie tylko o sposobie prezentacji psa, ale i o samej rasie.
Ci sami sędziowie, z Frankiem Borgiem na czele, wyznaczali również kolejne kierunki rozwoju Kennel Clubowi, a pomoc, jaka została udzielona przez Maltańską Federację młodemu klubowi z Polski docenił sam Przewodniczący Brytyjskiego Kennel Clubu Tony Allcock.

Maltese National Canine Federation jest poniekąd odbiciem Brytyjskiego Kennel Clubu poza Wielką Brytanią. Jej działalność pokazuje, że kynologia jest jedna, ale nie ma jednego uznanego systemu organizowania kynologii i hodowli psów rasowych. W rozmowie z KCTV w 2019 roku Frank Borg, sekretarz ds. międzynarodowych MNCF powiedział, że głęboko wierzy w to, że brytyjski system ocen podczas wystaw oraz klasyfikacja i wzorce ras są najlepsze. Mimo to nie wyklucza na swoich wystawach psów z innych organizacji kynologicznych, a przy tym edukuje i pokazuje kierunki rozwoju młodemu klubowi z innej części Europy.

(BKJ)