Projekt nowej ustawy o ochronie zwierząt w Niemczech
Projekt nowej ustawy w Niemczech - kilka ras psów jest zagrożonych

wróć... Projekt nowej ustawy w Niemczech - kilka ras psów jest zagrożonychProjekt ustawy o ochronie zwierząt w Niemczech wydaje się być krokiem w kierunku poprawy warunków życia zwierząt oraz ograniczenia nielegalnego handlu nimi. Jednakże, istnieje obawa, że niektóre z proponowanych wymogów dotyczących hodowli psów mogą być niejasne i prowadzić do niepotrzebnych konsekwencji dla zdrowych ras.

Wprowadzenie uregulowań dotyczących handlu zwierzętami w Internecie oraz działania przeciwko nielegalnemu handlowi szczeniętami są pozytywnymi inicjatywami, które mogą przyczynić się do zmniejszenia cierpień zwierząt i ograniczenia praktyk nieetycznych.

Jednakże, konieczne jest także zapewnienie, aby nowe przepisy dotyczące hodowli psów były jasne i klarowne, aby uniknąć nadmiernych interpretacji i niepotrzebnych ograniczeń dla hodowców, zwłaszcza tych, którzy starają się dbać o zdrowie i dobrostan swoich zwierząt. Wprowadzenie zbyt szerokich lub nieprecyzyjnych definicji cech chorób mogłoby doprowadzić do nieuzasadnionego zakazu hodowli zdrowych psów rasowych.

Ważne jest, aby legislatorzy uwzględnili opinie hodowców, lekarzy weterynarii oraz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt podczas tworzenia nowych przepisów, aby zapewnić równowagę między ochroną zwierząt a zachowaniem różnorodności rasowych i dbaniem o ich zdrowie.

Wymieniono w prawie  "Anomalie układu kostnego" 

Rzeczywiście, termin "anomalie układu kostnego" może być interpretowany jako odchylenie od normy lub pierwotnego typu wilka. Jednakże, kluczowe jest tutaj precyzyjne zdefiniowanie, co dokładnie obejmuje ten termin w kontekście projektowanej ustawy.

Jeśli definicja "anomalii układu kostnego" jest zbyt szeroka i obejmuje cechy, które nie są bezpośrednio związane z zdrowiem i dobrym samopoczuciem psa, to może to faktycznie prowadzić do nieuzasadnionego zakazu hodowli niektórych ras, takich jak jamniki czy inne małe psy.

Dlatego ważne jest, aby legislatorzy uwzględnili konkretną definicję "anomalii układu kostnego", która faktycznie odnosi się do cech związanych z zdrowiem i dobrym samopoczuciem zwierząt, a nie tylko do różnic w rozmiarze czy proporcjach ciała, które nie mają wpływu na ich zdrowie.

Zachowanie równowagi między ochroną zdrowia zwierząt a zachowaniem różnorodności rasowych jest kluczowe dla zapewnienia, że proponowane przepisy nie ograniczą hodowli psów w sposób nieproporcjonalny i niepotrzebny.

Między innymi tym rasom psów grozi zakaz hodowli ze względu na krótkie nogi i niewielkie rozmiary:

Ten problem nieokreśloności i konieczności interpretacji dotyczy także innych punktów na liście: „Wady rozwojowe zębów”

Rzeczywiście, istnieje ryzyko, że zbyt szeroka interpretacja terminów takich jak "anomalie układu kostnego" czy "wady rozwojowe zębów" mogłaby prowadzić do nieuzasadnionego zakazu hodowli wielu ras psów, które niekoniecznie cierpią z powodu tych cech.

W przypadku krótkich nosów, nie wszystkie rasy z takimi cechami są równie podatne na problemy zdrowotne. Rasy takie jak bokser czy afenpinscher mogą mieć krótkie nosy, ale niekoniecznie cierpią z powodu problemów oddechowych czy innych dolegliwości związanych z tymi cechami. Dlatego też, zakaz hodowli tych ras wydaje się być nieproporcjonalny i nieuzasadniony.

Podobnie, w przypadku wad rozwojowych zębów, nie wszystkie braki zębów mają negatywny wpływ na jakość życia psa. Dlatego zakaz hodowli zdrowych psów z powodu brakujących zębów wydaje się być nadmierną reakcją.

Konieczne jest, aby definicje i kryteria zawarte w projekcie ustawy były jasne, precyzyjne i oparte na rzetelnych danych naukowych dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt. W ten sposób można uniknąć niepotrzebnych zakazów hodowli i zapewnić równowagę między ochroną zdrowia zwierząt a zachowaniem różnorodności rasowych.

(Redakcja)