Aisza przechodzi na emeryturę
Aisza przechodzi na emeryturę

wróć... Aisza przechodzi na emeryturę

Pamiątkowy medal, kość, liczne psie zabawki i smakołyki – to prezenty, jakie otrzymała 11-letnia Aisza, Owczarek Belgijski, z okazji zakończenia służby. Prezenty wręczyła podinsp. Aneta Giżyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. Oficjalne wycofanie psa Aisza (imię służbowe: Gena, o specjalności do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych) planowane jest na 30 czerwca 2022 roku.

Aisza urodzona 16 lipca 2011 roku, pełni służbę pod opieką przewodnika asp. szt. Tomasza Kapci od 2014 roku w KMP w Krakowie. Aisza ukończyła czteromiesięczne przeszkolenie w systemie tresury indywidualnej realizowanej w jednostce macierzystej pod nadzorem instruktorów z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w 2012 roku.  Realizując zadania od 2014 roku, przeprowadziła 430 sprawdzeń i przeszukań, 925 razy była na służbie wraz z przewodnikiem, podczas służby angażowana była do kontroli miejsc, w których mają przebywać najważniejsze osobistości z kraju i zza granicy. Wykorzystywana była do wspólnych działań i szkoleń z takimi służbami jak SOP, ABW, CBŚ, Strażą Graniczną czy też Urzędem Celnym. Wielokrotnie uczestniczyła w organizowanych Zawodach Wojewódzkich oraz Ogólnopolskich Kynologicznych Mistrzostwach Policji zajmując nagradzane miejsca.

Przewodnik asp. szt. Tomasz Kapcia na terenie garnizonu małopolskiego wspólnie ze swoją podopieczną realizował programy profilaktyczne, zadania związane z promocją zawodu policjanta, przekazując informacje, wiedzę o tym, jaką funkcję pełni pies, służąc w Policji.
Po zakończeniu służby pies zamieszka u swojego przewodnika. Przypomnijmy, że dzięki zmianom w prawie, psy służbowe mają prawo do otrzymywania świadczeń po zakończeniu służby, o czym pisaliśmy w Magazynie ŁNP.

(BKJ/KWP Kraków)
fot. KWP Kraków