Zmiana Ustawy o Ochronie Zwierząt - jak zbierać podpisy?
Zmiana Ustawy o Ochronie Zwierząt - jak zbierać podpisy?

wróć... Zmiana Ustawy o Ochronie Zwierząt - jak zbierać podpisy?

Od 1 lipca znamy szczegóły projektu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt". Do 24 września Komitet ma czas na zebranie przynajmniej 100 tysięcy podpisów (ok. dwóch tysięcy złożono podczas majowej rejestracji komitetu). Pomysłodawcy projektu liczą na to, że uda się zebrać kilka razy więcej od wymaganego minimum. Wszyscy, którzy chcieliby w tym pomóc mogą uzyskać stosowne upoważnienie. Ważne jest to, że prawo nie przewiduje zbiórki podpisów elektronicznych - muszą być złożone fizycznie na odpowiednim formularzu. 

O najważniejszych dla miłośników psów zmianach, proponowanych w projekcie pisaliśmy tu. W ostatnim czasie podejmowano wiele prób nowelizacji ustawy w podobnym zakresie, ale żadna z nich nie zakończyła się sukcesem. Środowisko obrońców zwierząt i miłośników psów, do których zaliczają się także uczciwi i odpowiedzialni hodowcy ma świadomość tego jak trudna w Polsce jest walka o komfort życia zwierząt, o walkę z bezdomnością i pseudohodowcami. Obywatelski projekt ustawy daje szansę na zmianę. Nigdy nie jest tak, że projekt ustawy odpowiada każdemu. Wśród zwolenników także pojawiają się głosy powątpiewające w słuszność pojedynczych zapisów, jednak na wielu internetowych forach zrzeszających miłośników psów można przeczytać o tym, że jeśli ten projekt nie stanie się prawem, los zwierząt w naszym kraju długo się nie poprawi.
Wśród głosów poparcia i uwag do projektu, słychać także pytania o to jak podpisać się pod projektem. Nie ma żadnej petycji online. Prawo tego nie przewiduje. Konieczne jest uzyskanie upoważnienia do zbiórki podpisów, drukowanie list i wyruszenie do ludzi. Każda pełnoletnia osoba, która przyswoi podstawową wiedzę o ochronie danych osobowych może to upoważnienie uzyskać bez odchodzenia od komputera. Szczegóły opisane są tu.

(BKJ)